Prewencja

Prewencja

Prewencja

Prewencja to przede wszystkim zapobieganie nieszczęśliwym zdarzeniom. Organizowane są pogadanki i wykłady w szkołach a nawet w przedszkolach o konieczności przestrzegania pewnych zasad. Przede wszystkim dzieci nie powinny mieć dostępu do ognia czy też do sprzętów niebezpiecznych takich jak otwarte kontakty elektryczne, niezabezpieczone kuchnie gazowe. Dorośli też muszą pamiętać, że niektóre niby błahe czynności mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Wypalanie traw jest nagminnym problemem, i bardzo ciężkim do zlikwidowania, gdyż ludzie wiedząc, że jest to szkodliwe dla różnych stworzeń żyjących w trawach czy też pod ziemią, nadal to robią pomimo dość dużych kar.

Wypalanie traw jest dość istotnym problemem nie tylko ze względu na zwierzęta. Są to na ogół ugory w pobliżu lasów lub domów mieszkalnych. Poprzez wypalanie traw często płoną lasy a w związku z tym, że wypalanie traw odbywa się głównie w okresie suszy to ściółka leśna też jest sucha, co powoduje że płoną ogromne połacie lasów. Rokrocznie prowadzone są akcje o niewypalaniu traw. Ludzie mimo wszystko albo są niedoinformowani albo nie chcą przyjąć do wiadomości jak wiele złego robią podpalając trawę. Do zadań straży należy przeprowadzanie rozmów oraz informowanie o niebezpieczeństwie, jakie niesie porzucanie w lasach śmieci głównie szklanych butelek, które po nagrzaniu przez słońce działają jak zapałka.

Ściółka leśna jest przeważnie przesuszona gdyż w ostatnich latach jest bardzo niewiele opadów i o pożar nie długo. Starajmy się chronić nasze lasy, bo bardzo długo rosną, ale bardzo szybko płoną. Do zadań prewencyjnych należy również przestrzeganie dzieci przed niebezpieczeństwem na drogach. Ważne jest, aby dzieci wiedziały jak zachować się w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym poruszaniu się rowerem a także, że nie powinny rozmawiać z osobami nieznajomymi i jak zachować się, gdy dojdzie do sytuacji, gdy spotkają osobę, która jest względem nich natarczywa. Straż pożarna bierze udział w poszukiwaniach osób zaginionych głównie dzieci gdyż w tym przypadku czas odgrywa bardzo wielką rolę i może być kwestią uratowania życia.

Do zadań prewencyjnych należy również sprawdzanie przez strażaków sprzętu przeciwpożarowego. Musi być sprawny, w łatwo dostępnym i widocznym miejscu. Sprawdzane są też instalacja elektryczna, zabezpieczenie gniazdek elektrycznych czy odpowiednie zabezpieczenie rozdzielników elektrycznych. Po takiej kontroli straż może nałożyć mandat karny na właściciela posesji i nakazać usunięcie usterek.

Artykuł dzięki: