Ksztalcenie

Ksztalcenie

Ksztalcenie

W Polsce jest szesnaście szkół wyższych, które kształcą przyszłych strażaków, trzy szkoły podoficerskie i jedna oficerska. Straż szkolona jest w dwóch etapach teoretycznym i praktycznym. Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przeszkolone do tego osoby. Są prowadzone kursy i szkolenia dla osób chcących pracować w tym zawodzie.http://www.lek-med.pl/potrzeby-lekarzy/internetowa-rejestracja-pacjentow-5.html Bardzo ważne w zawodzie strażaka jest zdolność przewidywania, doskonała sprawność fizyczna jak i emocjonalna. Psychiczna równowaga jest potrzebna przede wszystkim podczas akcji ratunkowych w trakcie, których ginie dużo ludzi i dużo jest zaginionych. Takie szkolenia są prowadzone nawet za granicą na szczeblu europejskim. Szkoły i ośrodki szkoleniowe posiadają własne poligony, na których prowadzą szkolenia ratownictwa chemicznego oraz ekologicznego i ćwiczenia sprawnościowe.

Oprócz wykwalifikowanych wykładowców zajęcia prowadzą również lekarze, prawnicy i eksperci w różnych dziedzinach. Uczelnie posiadają własne komory dymowe, w których prowadzone są zajęcia.

Artykuł dzięki: